struna search engine

image shadow

femtometar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

jedinica za duljinu koja je 1015 puta manja od metra

synonyms
 

slang: fermi

equivalents
 

english: femtometer

french: femtomètre

equation
 
note
 
Femtometar je decimalni nižekratnik jedinice metar sustava SI. Upotrebljava se u nuklearnoj fizici.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici