struna search engine

image shadow

feministička arheologija

PDF ispis
definition
 

znanstveni pristup koji proučava rodnu nejednakost u arheološkoj praksi

vrela
equivalents
 

english: feminist archaeology

note
 
Feministički arheolozi nastoje izložiti kritici i otkloniti muške predrasude u arheološkome tumačenju, izobrazbi i javnome prezentiranju arheologije, kao i rodnu nejednakost pri zapošljavanju u struci. U sklopu rodne arheologije bave se pitanjima djelovanja žena.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba