struna search engine

image shadow

feministička antropologija

PDF ispis
definition
 

teorijska perspektiva koja je usredotočena na rodnu nejednakost, društveni položaj i ulogu žena u društvu

vrela
equivalents
 

english: feminist anthropology

note
 
Pristup se razvio kao reakcija na postojeći androcentrizam u antropologiji.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji