struna search engine

image shadow

faze državne revizije

PDF ispis
definition
 

faze obavljanja državne revizije koje započinju planiranjem revizije, a završavaju praćenjem provedbe preporuka

synonyms
 

admitted term: faze procesa državne revizije

equivalents
 

english: phases of state audit process, phases of governmental audit process

note
 
Okvir za definiranje faza procesa državne revizije u Republici Hrvatskoj čini ISSAI okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija, koji je detaljnije razrađen i standardiziran metodologijom Državnoga ureda za reviziju.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja