struna search engine

image shadow

fauna

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

skup svih životinjskih vrsta nekog kraja, zemlje, sredine ili nekog perioda u geološkoj povijesti Zemlje

vrela
synonyms
 

admitted term: životinjski svijet

equivalents
 

english: fauna

german: Fauna

french: faune

attachment
 
fauna
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini