struna search engine

image shadow

farmakodinamika

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

grana farmakologije koja proučava promjene što ih lijek izaziva na biološkome objektu i mehanizam tih promjena

vrela
equivalents
 

english: pharmacodynamics

german: Arzneiwirkungslehre

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje, Hrvatsko farmakološko nazivlje, Forenzično-kriminalističko nazivlje