struna search engine

image shadow

faktor kvalitete

definition
 

dozimetrijska veličina kojom se procjenjuje biološki učinak zračenja s obzirom na vrstu zračenja prema nekome usporedbenom zračenju

equivalents
 

english: quality factor

german: Qualitätsfaktor

symbol
 
classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici