struna search engine

image shadow

Fahrenheitova temperaturna ljestvica

PDF ispis
definition
 

temperaturna mjerna ljestvica u kojoj je ledište vode na 32 °F, vrelište vode na 212 °F, a mjerna jedinica Fahrenheitov stupanj

synonyms
 

admitted term: Fahrenheitova temperatura

equivalents
 

english: Fahrenheit temperature scale

note
 
Fahrenheitov stupanj jednak je 5/9 K.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici