struna search engine

image shadow

Fabry-Perotov interferometar

definition
 

interferometar koji ima vakuumski ili zračni planparalelni procijep na čijim visokorefleksivnim plohama dolazi do refleksije i transmisije valova

equivalents
 

english: Fabry-Perot interferometer

classification
 

polje: fizika
grana: atomska i molekulska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici