struna search engine

image shadow

eutektik

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kruta otopina sastavljena od dviju ili više tvari koja ima niže talište od svake pojedine sastavnice

vrela
equivalents
 

english: eutectic

german: Eutektikum

italian: eutettico

classification
 

polje: dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje