struna search engine

image shadow

Europska policijska akademija

name
definition
 

agencija EU-a za unapređenje suradnje na području unutarnjih poslova kroz organiziranje tečajeva, seminara i konferencija o temama ključnim za sve policije EU-a koji se odvijaju u nacionalnim policijskim akademijama država članica

synonyms
 

not recommended term: Europska policijska škola, Europska visoka policijska škola, Europski policijski fakultet, Europski policijski koledž

equivalents
 

english: European Police College

german: Europäische Polizeiakademie

french: Collège européen de police

slovene: Evropska policijska akademija

abbreviations and acronyms
 

croatian: EPA

english: CEPOL

german: EPA

french: CEPOL

note
 
EPA je osnovana 2005. godine (Odlukom Vijeća 2005/681/JHA od 20. rujna 2005.) sa sjedištem u Bramshillu u Engleskoj.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije