struna search engine

image shadow

Europska komisija

name
PDF ispis
short form
 
Komisija
definition
 

institucija Europske unije sastavljena od po jednoga člana iz svake države članice izabranoga na pet godina koja kao neovisno tijelo zastupa opće interese Unije, predlaže zakonodavne akte i druge akte predviđene Ugovorima, nadzire primjenu prava Unije, izvršava proračun, koordinacijske, izvršne i upravljačke funkcije kako je utvrđeno u Ugovorima, upravlja programima, osigurava vanjsko predstavljanje Unije i nije politički odgovorna državama članicama

vrela
equivalents
 

english: European Commission

german: Europäische Kommission

french: Commission européenne

italian: Commissione europea

abbreviations and acronyms
 

croatian: EK

english: EC

german: EK

french: CE

note
 
Od 1. 11. 2014. broj članova Europske komisije smanjuje se na dvije trećine broja država članica, a svaka država članica bit će zastupljena u članstvu Europske komisije u dvama od triju rotacijskih ciklusa, osim ako Europsko vijeće ne odluči drukčije (čl. 17. st. 5. UEU-a). Što se imena Europske komisije tiče, valja napomenuti da čl. 17. UEU-a govori o Komisiji. Ona si je sama dala naziv Europska komisija internim zaključkom od 12. 11. 1993. U pravnoj literaturi kao i u europskim aktima nerijetko se upotrebljava naziv Europska komisija.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije