struna search engine

image shadow

europska građanska inicijativa

PDF ispis
definition
 

inicijativa kojom se građanima Unije omogućuje da upute prijedlog Europskoj komisiji o donošenju pravnoga akta ako skupe najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica, pri čemu se inicijativa može odnositi samo na područja u okviru ovlasti Europske komisije

vrela
equivalents
 

english: European citizens’ initiative

german: europäische Bürgerinitiative

french: initiative citoyenne européenne

note
 
Prema Uredbi 211/2011 europska građanska inicijativa može se podnositi od 1. travnja 2012. Inicijative podnose za tu svrhu imenovani odbori od najmanje sedam građana iz najmanje sedam država članica. Europska komisija ima rok od tri mjeseca da razmotri prijedlog građana te ga usvoji ili odbaci. Također, u Prilogu br. 1 Uredbe 211/2011 propisan je minimalan broj potpisnika po državi članici, primjerice za Belgiju 16500, za Njemačku 74250, a za Sloveniju 5250.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije