struna search engine

image shadow

Europska agencija za vrijednosne papire i tržište kapitala

name
PDF ispis
definition
 

decentralizirano tijelo EU-a koje djeluje u mreži Europskoga sustava financijskoga nadzora s ciljem zaštite javnoga interesa i pridonošenja stabilnosti i učinkovitosti financijskoga sustava Unije u području vrijednosnih papira, uključujući i pitanja revizije, financijskoga izvješćivanja, ponuda za preuzimanje, tržišta derivata, kliringa i namire

equivalents
 

english: European Securities and Markets Authority

german: Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

french: Autorité européenne des marchés financiers

slovene: Evropski organ za vrednostne papirje in trge

abbreviations and acronyms
 

english: ESMA

french: AEMF

note
 
Agencija je započela s radom 1. siječnja 2011. na temelju Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o uspostavljanju europskih nadzornih tijela (Europske agencije za vrijednosne papire i tržište kapitala), kojom se nadopunjuje Odluka br. 716/2009/EZ i ukida Odluka Komisije br. 2009/77/EZ. U hrvatskome se jeziku za ovu agenciju upotrebljava engleska kratica ESMA.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije