struna search engine

image shadow

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama

name
definition
 

specijalizirana i decentralizirana agencija EU-a sa zadaćom osiguranja operativne suradnje i primjene odgovarajućih mjera na zaštiti vanjskih granica EU-a i koordinacije aktivnosti država članica s ciljem primjene tih mjera

synonyms
 

obsolete: Europska agencija za upravljanje vanjskom granicom

equivalents
 

english: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders

german: Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Aussengrenzen der Mitgliedstaaten der Eu

french: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Ét

slovene: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske u

note
 
Agencija je osnovana 2005. godine sa sjedištem u Varšavi u Poljskoj.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije