struna search engine

image shadow

Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda

name
definition
 

regulatorna agencija za politiku EU-a sa zadaćom pružanja objektivnih i znanstveno utemeljenih procjena koje se odnose na ljudsku i životinjsku hranu te upozorenja na postojeće ili prijeteće rizike u suradnji s nacionalnim agencijama

equivalents
 

english: European Food Safety Authority

german: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

french: Autorité européenne de sécurité des aliments

slovene: Evropska agencija za varnost hrane

note
 
Agencija je osnovana 2002. godine sa sjedištem u Parmi u Italiji.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije