struna search engine

image shadow

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

name
definition
 

regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana da osigura da radna mjesta u EU-u budu što manje rizična za zdravlje i za sigurnost zaposlenika te da omogući lakši protok informacija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

equivalents
 

english: European Agency for Safety and Health at Work

german: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

french: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

slovene: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

note
 
Agencija je osnovana 1996. godine sa sjedištem u Bilbau u Španjolskoj. Ranije se upotrebljavala kratica OSHA.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije