struna search engine

image shadow

Europska agencija za pomorsku sigurnost

name
definition
 

agencija EU-a sa zadaćama pružanja tehničke i znanstvene pomoći u primjeni propisa EU-a na području pomorske sigurnosti i sprečavanju onečišćenja izazvana pomorskim prometom kao i u primjeni i procjeni učinkovitosti poduzetih mjera

equivalents
 

english: European Maritime Safety Agency

german: Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

french: agence européenne pour la sécurité maritime

slovene: Evropska agencija za pomorsko varnost

abbreviations and acronyms
 

french: AESM

note
 
Agencija je osnovana 2002. godine sa sjedištem u Lisabonu.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije