struna search engine

image shadow

Europska agencija za okoliš

name
definition
 

agencija osnovana radi podržavanja održivoga razvoja i postizanja mjerljivoga napretka u očuvanju prirodnoga okoliša u Europi

vrela
equivalents
 

english: European Environment Agency

german: Europäische Umweltagentur

french: Agence européenne pour l'environnement

italian: Agenzia europea dell'ambiente

link
 
http://www.entereurope.hr/page.aspx?PageID=50
note
 
Europsku agenciju za okoliš osnovalo je Vijeće 1990. godine Uredbom br. 1210/90/EEZ (OJ L 120, 11. svibnja 1990.), koja je 1999. izmijenjena Uredbom br. 933/1999/EZ (OJ L 117, 5. svibnja 1999.). Sjedište joj je u Kopenhagenu u Danskoj. Osnovana je radi pružanja Europskoj uniji i državama članicama objektivnih, pouzdanih i standardiziranih informacija o okolišu u prioritetnim područjima kakvoće zraka i emisija, kakvoće vode, onečišćenja i prirodnih resursa, tla, flore i faune, ekosustava, korištenja zemljišta i prirodnih resursa, upravljanja otpadom, zagađenja bukom i kemikalijama te zaštite obalnih područja.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije