struna search engine

image shadow

Europska agencija za lijekove

name
definition
 

regulatorna agencija za politiku Europske unije sa zadaćom zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i životinja te nadzora nad lijekovima za humanu i veterinarsku primjenu

equivalents
 

english: European Medicines Agency

german: Europäische Arzneimittel-Agentur

french: Agence européenne des médicaments

slovene: Evropska agencija za zdravila

note
 
Ranije se upotrebljavala kratica EMEA.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije