struna search engine

image shadow

Europska agencija za kontrolu ribarstva

name
definition
 

agencija za politiku EU-a uspostavljena radi operativne koordinacije kontrole ribarstva i inspekcijskih aktivnosti te suradnje država članica i radi pomaganja u jedinstvenoj i učinkovitoj primjeni i provođenju Zajedničke ribarstvene politike

synonyms
 

obsolete: Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice

equivalents
 

english: European Fisheries Control Agency

german: Europäische Fischereiaufsichtsagentur

french: Agence européenne de contrôle des pêches

note
 
Agencija je osnovana 2005. godine sa sjedištem u Vigu u Španjolskoj. Do 1. 1. 2012. nazivala se Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (Community Fisheries Control Agency, CFCA)
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije