struna search engine

image shadow

Europska agencija za globalni navigacijski satelitski sustav

name
PDF ispis
short form
 
Europska agencija za GNSS
definition
 

regulatorna agencija za politiku EU-a koja upravlja nizom aktivnosti koje se odnose na europske programe za satelitsko pozicioniranje i navigaciju

synonyms
 

admitted term: Europska GNSS agencija, Agencija za europski GNSS

not recommended term: Europska GNSS nadzorna agencija, Europska GNSS nadzorna ustanova

equivalents
 

english: European Global Navigation Satellite System Agency, European GNSS Agency

german: Agentur für das Europäische Globale Satellitennavigationssystem, Agentur für das Europäische GNSS

french: Agence du système global de navigation par satellite, Agence du GNSS européen

slovene: Agencija za evropski satelitski sistem za navigacijo, Agencija za evropski GNSS

abbreviations and acronyms
 

english: GSA

german: GSA

note
 
Agencija je osnovana je 2004. godine sa sjedištem u Bruxellesu. Najvažniji programi za satelitsko pozicioniranje i navigaciju danas su Galileo i EGNOS.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije