struna search engine

image shadow

EUROMARFOR

name
PDF ispis
definition
 

pomorske višenacionalne snage uključene u katalog snaga EU-a koje mogu biti raspoređene u okviru Europskoga ogranka NATO snaga, UN-a ili OSCE-a

synonyms
 

admitted term: Europske pomorske snage

equivalents
 

english: EUROMARFOR, European maritime force

german: EUROMARFOR, Seestreitmacht

french: EUROMARFOR, force maritime européenne

note
 
EUROMARFOR je osnovan Lisabonskom deklaracijom 1995. u okviru Zapadnoeuropske unije. Osnovale su ga Francuska, Italija, Portugal i Španjolska radi ostvarivanja misija definiranih u Deklaraciji iz Petersberga: nadzora mora, humanitarnih misija, operacija održavanja mira, operacija odgovaranja na krizu, pomorskoga patroliranja, čišćenja mina i ostvarivanja mira.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije