struna search engine

image shadow

EUR-Lex

name
PDF ispis
definition
 

referentni portal za pravo EU-a koji omogućuje slobodan internetski pristup pravu EU-a

equivalents
 

english: EUR-Lex

german: EUR-Lex

french: EUR-Lex

slovene: EUR-Lex

note
 
EUR-Lex obuhvaća Osnivačke ugovore, sekundarno zakonodavstvo, sudsku praksu Europskoga suda, pripremne akte institucija koje sudjeluju u postupku odlučivanja te cjelovite tekstove iz Službenoga lista serija L i C od 1998. godine i niz drugih javnih pravno relevantnih informacija.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije