struna search engine

image shadow

euklidski vektorski prostor

PDF ispis
short form
 
euklidski prostor
definition
 

realni vektorski konačnodimenzijski prostor na kojemu je uveden skalarni umnožak

equivalents
 

english: Euclidean vector space, Euclidean space

symbol
 
note
 
Euklidski vektorski prostor u pravilu se poistovjećuje s prostorom $\mathbb{R}^n$ uz uobičajenu strukturu realnoga prostora dimenzije $n$ na njemu.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi