struna search engine

image shadow

euklidski prostor

PDF ispis
definition
 

skup uređenih $n$-torka realnih brojeva na kojemu se udaljenost točaka računa s pomoću euklidske metrike

equivalents
 

english: Euclidean space

symbol
 
note
 
Naziv dolazi od toga što je za $n=2$ taj prostor model ravninske euklidske geometrije. Ako euklidski prostor shvatimo vektorskim, onda je on euklidski vektorski prostor, a navedena metrika dolazi od skalarnoga umnoška definiranoga kao zbroj umnožaka odgovarajućih koordinata.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi