struna search engine

image shadow

euklidska norma

PDF ispis
definition
 

norma u višedimenzijskome vektorskom prostoru koja je u odabranoj standardnoj bazi $e_1,e_2,\ldots, e_n$ dana izrazom $\| \sum_{i=1}^n a_i e_i\| = \sqrt{a_1^2 +a_2^2 +\ldots + a_n^2}$ za sve izbore $a_i\in\mathbf{R}$

equivalents
 

english: Euclidean norm

formula
 
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi