struna search engine

image shadow

euklidska geometrija

definition
 

geometrija zasnovana na intuitivnoj predodžbi ravnine i njezinih točaka i pravaca u kojoj je jedna od temeljnih sastavnica aksiom o usporednicama

equivalents
 

english: Euclidean geometry

note
 
Zasnivanje te geometrije započeo je Euklid u svojim Elementima nizom aksioma i postulata, a naslijedili su ga radovi mnogih matematičara, među kojima je najistaknutiji David Hilbert.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi