struna search engine

image shadow

epsilon-okolina točke

PDF ispis
short form
 
epsilon-okolina
definition
 

otvorena kugla sa središtem u zadanoj točki polumjera epsilon, pri čemu je epsilon pozitivni broj

equivalents
 

english: epsilon-neighbourhood

note
 
Definicija ima smisla u svakome metričkom prostoru iako se najčešće pojavljuje u skupu realnih brojeva i tada je riječ o skupu svih brojeva između $x_0-\epsilon$ i $x_0+\epsilon$ za zadanu točku $x_0$ i zadani $\epsilon>0$.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi