struna search engine

image shadow

empirijska funkcija razdiobe

PDF ispis
definition
 

statistika jednaka realnoj funkciji koja svakomu realnom broju pridružuje relativnu frekvenciju onih elemenata uzorka koji su manji od toga broja ili su mu jednaki

synonyms
 

admitted term: empirijska funkcija distribucije

equivalents
 

english: empirical distribution function

classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi