struna search engine

image shadow

elektromotor

noun m. sl.
definition
 

motor koji električnu energiju pretvara u mehanički rad

vrela
context
 
Za svaki elektromotor napona iznad sigurnosnog, u skladu s 1.2.4, kao i za njegove uređaje za uklapanje i regulaciju, treba predvidjeti odgovarajuću napravu za prekidanje napajanja.
vrela
equivalents
 

english: motor

subordinate terms
 
asinkroni elektromotor, beskolektorski elektromotor, elektromotor istosmjerne struje, elektromotor izmjenične struje, elektromotor sa serijskom uzbudom, elektromotor sa stalnim magnetima, induktorski elektromotor, izmjenični kolektorski elektromotor, kavezni elektromotor, kolutni elektromotor, kondenzatorski elektromotor, koračni elektromotor, linearni elektromotor, sinkroni elektromotor, supravodljivi elektromotor, univerzalni elektromotor
note
 
U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv electric motor.
attachment
 
elektromotor
classification
 

polje: elektrotehnika
grana: elektrostrojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje