struna search engine

image shadow

elektromotor sa serijskom uzbudom

definition
 

elektromotor kojemu su armaturni i uzbudni namotaj spojeni u seriju

vrela
equivalents
 

english: series motor

note
 
U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv series-wound motor.
classification
 

polje: elektrotehnika
grana: elektrostrojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje