struna search engine

image shadow

elektrofilna supstitucija

definition
 

supstitucijska reakcija u kojoj se funkcijska skupina reaktanta zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

equivalents
 

english: electrophilic substitution

subordinate terms
 
elektrofilna aromatska supstitucija, elektrofilna alifatska supstitucija
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja