struna search engine

image shadow

elektrofilna alifatska supstitucija

definition
 

elektrofilna supstitucija u kojoj se funkcijska skupina na alifatskome spoju zamjenjuje elektrofilnim atomom ili skupinom

equivalents
 

english: electrophilic aliphatic substitution

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja