struna search engine

image shadow

elektrofilna adicija

definition
 

reakcija u kojoj se elektrofil veže na dvostruku kovalentnu vezu koja se raskida i nastaju dvije jednostruke kovalentne veze

equivalents
 

english: electrophilic addition

note
 
Glavni je stupanj reakcije nastajanje elektrofila, prijenos njegova pozitivnog naboja na ugljikov atom dvostruke veze i stvaranje karbokationa.
attachment
 
elektrofilna adicija
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja