struna search engine

image shadow

elektrofil

noun m. sl.
definition
 

atom ili funkcijska skupina koja prima elektrone

equivalents
 

english: electrophile

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja