struna search engine

image shadow

elektroda s visećom kapi žive

definition
 

elektroda kojoj je aktivna površina viseća kap žive stalne površine

vrela
equivalents
 

english: hanging mercury drop electrode

abbreviations and acronyms
 

english: HMDE

note
 
Elektroda s visećom kapi žive formira se istiskivanjem žive mehaničkim stupom iz kapilare ili održavanjem kapi žive na metalnome nosaču.
classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja