struna search engine

image shadow

eksterni nadzor

PDF ispis
definition
 

nadzor makrosustava kao gospodarskoga sustava na razini države

vrela
context
 
Najčešći oblici eksternog nadzora pravnih i fizičkih osoba jesu razne vrste inspekcija, financijska i gospodarska policija te nadzor koji se provodi putem pravnog sustava (npr. sudovi).
vrela
synonyms
 

admitted term: vanjski nadzor

equivalents
 

english: external oversight, external monitoring, external supervision

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja