struna search engine

image shadow

eksterni korisnik računovodstvenih informacija

PDF ispis
definition
 

korisnik računovodstvenih informacija koji nije zaposlen u poduzeću koje priprema i objavljuje računovodstvene informacije i koji ne sudjeluje u generiranju informacija

vrela
context
 
Najvažnije kvalitativne i kvantitativne informacije o poslovanju poduzeća eksternim korisnicima su dostupne iz godišnjih izvješća poduzeća, a najvažnije financijske informacije prezentirane su u temeljnim financijskim izvještajima.
vrela
synonyms
 

admitted term: eksterni korisnik, vanjski korisnik računovodstvenih informacija

equivalents
 

english: external accounting information user

note
 
Najvažniji su eksterni korisnici računovodstvenih informacija kreditori, investitori, dioničari, država, poslovni partneri i drugi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja