struna search engine

image shadow

eksterna revizija

PDF ispis
definition
 

revizija koju provode stručni, neovisni i za taj posao ovlašteni eksterni revizori

vrela
context
 
Iako se djelokrug rada interne i eksterne revizije međusobno razlikuju, ipak određeni postupci kojima interna i eksterna revizija postižu svoje ciljeve mogu biti slični.
vrela
equivalents
 

english: external audit, external auditing

note
 
Pri provođenju eksterne revizije ključno je da revizori ne mogu biti zaposleni u poduzeću koje je predmet revizije ni u bilo kakvoj vezi s tim poduzećem jer bi se time narušilo načelo neovisnosti revizije. Eksternom revizijom ponajprije se ispituje objektivnost i realnost temeljnih financijskih izvještaja, iako se eksterni revizori, osim revizijom financijskih izvještaja, mogu baviti i nizom drugih aktivnosti kao što su porezno savjetovanje, razne financijske usluge, revizija poslovanja i slično.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja