struna search engine

image shadow

ekspanzivna klasifikacija

PDF ispis
definition
 

opći klasifikacijski sustav koji se sastoji od općih i pomoćnih tablica kod kojega su glavne stručne skupine označene velikim slovima abecede

vrela
equivalents
 

english: Expansive Classification, Cutter Expansive Classification

german: Expansive Classification

note
 
Američki knjižničar Charles Ammi Cutter (1837-1903) razvio je ekspanzivnu klasifikaciju za potrebe knjižnice Boston Athenaeuma 1877. Prvo izdanje 1891-1893. Načela klasifikacije izložena su u članku Classification on the shelves (1879).
classification
 

polje: informacijske i komunikacijske znanosti
grana: knjižničarstvo
projekt: Hrvatsko knjižničarsko nazivlje