struna search engine

image shadow

ekotoksičnost

noun f. sl.
definition
 

štetan ili rizičan kemijski, biološki ili fizikalni utjecaj na ekosustav

equivalents
 

english: ecotoxicity

classification
 

polje: interdisciplinarne prirodne znanosti
grana: znanost o okolišu
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja