struna search engine

image shadow

ekonomska dodana vrijednost

PDF ispis
definition
 

predupravljačka i normativna mjera ocjene povećanja vrijednosti poduzeća prema kojoj se vlasnička glavnica povećava samo ako je rentabilnost vlastitoga kapitala veća od troškova vlastitoga kapitala

vrela
context
 
Model ekonomske dodane vrijednosti je prošireni model preostalog (rezidualnog) profita. Za razliku od preostalog profita, ekonomska dodana vrijednost uzima u obzir troškove kapitala umjesto minimalne stope povrata. Navedenim pristupom dolazi se do promjene koncepta iz knjigovodstvenog u ekonomski.
vrela
equivalents
 

english: economic value added

german: Geschäftswertbeitrag

note
 
Ekonomska dodana vrijednost izračunava se kao apsolutni iznos. Formula za izračun glasi: EVA = uloženi kapital * (rentabilnost vlastitoga kapitala - troškovi vlastitoga kapitala).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja