struna search engine

image shadow

ekonomičnost ukupnoga poslovanja

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica ukupnoga prihoda ostvaruje po jedinici ukupnoga rashoda

equivalents
 

english: total economy ratio

abbreviations and acronyms
 

croatian: EUP

note
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Formula za izračun glasi: EUP = ukupni prihodi / ukupni rashodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja