struna search engine

image shadow

ekonomičnost ukupnoga poslovanja banke

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti banke kojim se ocjenjuje koliko jedinica ukupnih prihoda banka ostvaruje po jedinici ukupnoga rashoda

equivalents
 

english: total economy ratio of the bank

note
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Formula za izračun glasi: ekonomičnost ukupnoga poslovanja banke = ukupni prihodi / ukupni rashodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja