struna search engine

image shadow

ekonomičnost prodaje

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica prihoda od prodaje ostvaruje po jedinici rashoda od prodaje

equivalents
 

english: sales economy ratio

abbreviations and acronyms
 

croatian: EP

note
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Ekonomičnost prodaje jest relativni iskaz bruto marže. Formula za izračun glasi: EP = prihodi od prodaje / rashodi od prodaje.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja