struna search engine

image shadow

ekonomičnost poslovnih aktivnosti

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica poslovnih prihoda ostvaruje po jedinici poslovnih rashoda

equivalents
 

english: operating economy ratio

abbreviations and acronyms
 

croatian: EPA

note
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Formula za izračun glasi: EPA = poslovni prihodi / poslovni rashodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja