struna search engine

image shadow

ekonomičnost financijskih aktivnosti

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj ekonomičnosti kojim se ocjenjuje koliko se jedinica financijskih prihoda ostvaruje po jedinici financijskih rashoda

synonyms
 

admitted term: ekonomičnost financiranja

equivalents
 

english: financing economy ratio, finance economy ratio

abbreviations and acronyms
 

croatian: EF

note
 
Ako je pojedinačni financijski pokazatelj ekonomičnosti veći od 1, to znači da su prihodi veći od rashoda i obrnuto. Formula za izračun glasi: EF = financijski prihodi / financijski rashodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja