struna search engine

image shadow

egzaktna diferencijalna jednadžba

PDF ispis
definition
 

obična diferencijalna jednadžba koja se u implicitnome obliku može napisati kao $F(x,y) d x + G(x,y) d y = 0$, pri čemu je lijeva strana potpuni diferencijal funkcije dviju varijabla ili, ekvivalentno, da $F$ i $G$ imaju neprekidne parcijalne derivacije i $\frac{\partial F}{\partial y} =\frac{\partial G}{\partial x}$

equivalents
 

english: exact differential equation

russian: дифференциальное уравнение в полных диференциалах

note
 
U modernoj interpretaciji možemo reći da je lijeva strana jednadžbe egzaktna diferencijalna 1-forma nad dvodimenzijskim područjem.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi