struna search engine

image shadow

efektivna kamatna stopa

PDF ispis
definition
 

kamatna stopa koja diskontira procijenjena buduća plaćanja u novcu ili primitak novca tijekom očekivanoga vijeka trajanja financijskoga instrumenta ili, prema potrebi, kraćega razdoblja na neto knjigovodstvenu vrijednost financijske imovine ili financijske obveze

vrela
equivalents
 

english: effective interest rate

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja